در راستای تحقق رسالت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر پیشرفت و محرومیت زدایی و ارائه خدمات اجتماعی در دسترس برای عموم مردم کشور در اسفند ماه سال 1398 کلنگ ساخت مرکز جامع سرطان برکت زده شد. این مرکز یکی از معدود مراکز سطح 3 سرطان بوده که با هدف غربالگری، تشخیص، درمان و پیگیری امور مرتبط با بیماران مبتلا به سرطان، فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد نمود. یکی از اهداف اصلی مرکز جامع سرطان برکت کمک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در غربالگری، پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به سرطان است.

مرکز جامع سرطان برکت یکی از پیشرفته ترین مراکز درمان سرطان تیپ 3 در سطح کشور بوده که با استفاده از نیروی انسانی متخصص و جدیدترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات به ارائه خدمات غربالگری، پیشگیری و درمان سرطان بیماران مراجعه کننده در سراسر کشور می‌پردازد. شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت خدمات زیر را به مرکز جامع سرطان برکت ارائه می دهد:

 •  طراحی و تدوین کلیه فرایندهای کاری مرکز جامع سرطان برکت
 • نیازسنجی کلیه تجهیزات مصرفی و سرمایه ای، درمانی و غیردرمانی
 • برآورد تجهیزات مصرفی درمانی و غیردرمانی
 • تهیه لیست کلیه مجوزهای مورد نیاز به منظور راه اندازی و بهره برداری از مرکز جامع سرطان برکت
 • شناسایی کلیه پست ها و سمت های مرکز جامع سرطان برکت
 • برآورد کمی نیروی انسانی مورد نیاز مرکز
 • تهیه لیست واحدهای عملیاتی و جانمایی کلیه واحدها
 • نیازسنجی آموزشی عمومی و اختصاصی کارکنان در سمت های مختلف
 • طراحی آزمون های ورودی به منظور جذب کارکنان
 • طراحی برنامه جذب با توجه به بهره برداری مرحله ای مرکز جامع سرطان برکت
 • تهیه ساختار شکست کار (WBS)  قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری مرکز جامع سرطان برکت
 • تهیه سند ساختار تشکیلاتی مرکز جامع سرطان برکت

 

جهت ورود به سایت مرکز جامع سرطان برکت به آدرس https://bcc.barkathsd.com/ مراجعه فرمائید.