• زمان انتشار : 1400/08/16 - 18:07
 • تعداد نظرات : 4051
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مرکز جامع سرطان بیمارستان برکت

مرکز جامع سرطان برکت یکی از پیشرفته‌ترین مراکز درمان سرطان تیپ ۳ در سطح کشور بوده که با استفاده از نیروی انسانی متخصص و جدیدترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات به ارائه خدمات غربالگری، پیشگیری و درمان سرطان بیماران مراجعه کننده در سراسر کشور می‌پردازد. شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت خدمات زیر را به مرکز جامع سرطان برکت ارائه می‌دهد:

 • طراحی و تدوین کلیه فرآیندهای کاری مرکز جامع سرطان برکت
 • نیازسنجی کلیه تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای، درمانی و غیردرمانی
 • برآورد تجهیزات مصرفی درمانی و غیردرمانی
 • تهیه لیست کلیه مجوزهای مورد نیاز به منظور راه‌اندازی و بهره‌ برداری از مرکز جامع سرطان برکت
 • شناسایی کلیه پست‌ها و سمت‌های مرکز جامع سرطان برکت
 • برآورد کمی نیروی انسانی مورد نیاز مرکز
 • تهیه لیست واحدهای عملیاتی و جانمایی کلیه واحدها
 • نیازسنجی آموزشی عمومی و اختصاصی کارکنان در سمت‌های مختلف
 • طراحی آزمون‌های ورودی به منظور جذب کارکنان
 • طراحی برنامه جذب با توجه به بهره برداری مرحله‌ای مرکز جامع سرطان برکت
 • تهیه ساختار شکست کار (WBS)   قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری مرکز جامع سرطان برکت
 • تهیه سند ساختار تشکیلاتی مرکز جامع سرطان برکت
 • گروه خبری : مرکز جامع سرطان بیمارستان برکت
 • کد خبر : 23
کلمات کلیدی

تصاویر