شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت، با برخورداری از مدیریت دانش محور، منابع انسانی آموزش دیده و کارآمد، ساختاری فراگیر و اثربخش، با استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود و در راستای ارائه خدمات راهبردی، بهینه‌سازی و گسترش زیرساخت‌های کاربری فضاهای سلامت محور تشکیل شده است. این شرکت با تلاش و تکیه بر توان متخصصان داخلی، استفاده از تجربیات به روز و همکاری موثر با مؤسسات و نهادهای فعال در داخل و خارج از کشور در حوزه‌های مرتبط را سرلوحه کار خود قرار داده ‌است. تلاش ما این است که در تمام مراحل همراهی، تجربـه‌ای متمایـز و جامـع را در اختیـار دریافت‌کنندگان خدمات قـرار دهیم.